คำแปลบทสวดคาถามหาจักรพรรดิ ยิ่งสวดทุกวัน ยิ่งดีต่อตัวเอง

คาถามหาจักรพรรดิ เป็นคาถาที่มีพุทธคุณครอบจักรวาล เราจึงขอแปลให้ทุกท่านอ่านเพื่อให้เข้าใจความศักดิ์สิทธิ์ของพระคาถานี้
คาถามหาจักรพรรดิ

ในระยะหลังๆ มานี้ มีผู้ที่ตั้งตัวเป็นหมอดู หรือเป็นอาจารย์แล้วให้คำแนะนำผิดๆ กันเยอะมากโดยที่เราไม่สามารถเข้าใจเจตนาได้เลย อย่างคาถามหาจักรพรรดินี้ก็มีหมอดูหลายคนชอบพูดว่าสวดแล้วจะเห็นผีบ้าง สวดแล้วจะเรียกสัมภเวสีเข้ามาจนทำให้ชีวิตมีแต่เรื่องไม่ดีบ้าง ซึ่งเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงเลยแม้แต่นิดเดียว เราจึงขอแปลบทสวดคาถามหาจักรพรรดิให้ลองอ่านกันเพื่อให้เข้าใจว่าบทสวดนี้ดีเพียงใด และทำไมเราถึงควรสวดเป็นประจำ

ที่มาของคาถามหาจักรพรรดิ โดยหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ หรือหลวงปู่ดู วัดสะแก เป็นผู้รจนาพระคาถามหาจักรพรรดิขึ้นมา โดยได้แรงบันดาลใจ และดัดแปลงมาจากพระสูตรชื่อ “ชมพูปติสูตร” พระคาถานี้ได้ชื่อว่ามีพุทธคุณครอบจักรวาลมากๆ ช่วยปรับทั้งภพภูมิของวิญญาณต่างๆ และยังช่วยปรับชะตาชีวิตของผู้สวดเป็นประจำได้อีกด้วย

 

และเนื่องจากคำแปลบทสวดคาถามหาจักรพรรดิที่ปรากฎในบทความนี้ เป็นคำแปลแบบมนต์ ไม่ได้แปลตามแบบบาลี จึงทำให้เนื้อหาไม่เหมือนที่ไหนๆ เราจึงขอขมาต่อพระรัตนตรัย หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ และครูบาอาจารย์ผู้ที่ดูแลคาถามา ณ ที่นี่ด้วยเทอญ

แปลบทสวดคาถามหาจักรพรรดิ ฉบับไทยมูเตลู

พระคาถาหรือบทสวดมนต์นี้ เป็นบทสวดที่ดีมากจริงๆ เพราะเป็นการเชิญพระพุทธนิมิตร และพระสีวลีเข้าตัวเลย เพราะฉะนั้นจึงสามารถอธิษฐานได้ทุกอย่าง ขอโชคลาภ เงินทองก็ได้ หรือจะขอขมากรรม ไล่ผี ช่วยให้วิญญาณต่างๆ ไปเกิดก็ย่อมได้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับจิต ความตั้งใจของผู้สวด และบารมีของผู้สวดเท่านั้น

 

นะโมพุทธายะ

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ ได้แก่

 • นะ : พระกกุสันธพุทธเจ้า ใช้เขียนแทนอาโปธาตุ (น้ำ) 
 • โม : พระโกนาคมพุทธเจ้า ใช้เขียนแทนปฐวีธาตุ (ดิน)
 • พุท : พระกัสสปพุทธเจ้า ใช้เขียนแทนเตโชธาตุ (ไฟ)
 • ธา : พระโคตมพุทธเจ้า ใช้เขียนแทนวาโยธาตุ (ลม)
 • ยะ : พระเมตไตยพุทธเจ้า หรือพระศรีอริยเมตไตรย ใช้เขียนแทนอากาศธาตุ

 

พระพุทธะไตรรัตนะญาน

พระพุทธเจ้าผู้มีญานทั้ง 3 ได้แก่

 • บุพเพนิวาสานุสสติญาณ คือการระลึกชาติได้
 • จุตูปปาตญาณ หรือ ทิพพจักขุญาณ คือการเห็นด้วยตาทิพย์ หรือนิมิตที่เกี่ยวข้องกับการจุติ หรืออุบัติของสรรพสัตว์ทุกชนิด
 • อาสวักขยญาณ คือ การกำจัดกิเลสที่ค้าง หรือหมักหมมอยู่ในจิตใจ

 

มณีนพรัตน์

ที่ประดับด้วยแก้ว 9 อย่าง สามารถเปรียบเทียบทางคุณวิเศษได้เท่ากับนวหรคุณ 9 ในบทอิติปิโสฯ ซึ่งหมายถึงการเชิญคุณพระพุทธเจ้าเข้าสู่องค์พระพุทธนิมิตร

 

สีสะหัสสะ สุธัมมา

สามารถแปลได้อย่างหลากหลาย ล้วนแต่เป็นสิ่งดีๆ ทั้งนั้น ได้แก่

 • เป็นผู้แจกแจงธรรมอันดี
 • เป็นผู้ที่ถือธรรมดีได้ทั่วตั้งแต่หัวจรดปลายนิ้วมือ
 • ผู้รู้ในธรรมทั่วทั้งหมด

 

พุทโธ ธัมโม สังโฆ

เป็นการเชิญพระรัตนตรัยมาสถิตให้ครบทั้ง 3 ประการ

 

ยะธาพุทโมนะ

เป็นคาถาพระเจ้า 5 พระองค์ ที่ใช้เพื่อย้อนถอยหลังกลับ สำหรับทางมนต์ จะมีนัยยะ 3 แบบ ได้แก่

 • การถอนมนต์หรืออาคมเดิม
 • การย้อนเพื่อปิดกั้นการคัดถอนบางสิ่งบางอย่าง
 • การย้อนกลับมาเพื่อให้มนต์บรรจบที่จุดเริ่มต้น จนเกิดความสมบูรณ์มากที่สุด

 

พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา

เมื่อสร้างองค์พระพุทธนิมิตรขึ้นมาตอนต้นแล้ว ในตอนนี้อาจจะเกิดนิมิตในผู้สวดขึ้นมา ก็ให้กล่าวบูชาพระพุทธนิมิตรด้วยมนต์บทนี้ 

 

อัคคีทานัง วะรังคันธัง

ด้วยทานคือไฟ หมายถึงการจุดเทียนบูชา หรืออาจจะเปรียบเปรยเหมือนเตโชธาตุในร่างกายมนุษย์ เปรียบเทียบกับชีวิตที่ใช้บูชาพระ รวมทั้งของหอม ที่จะเป็นกำยาน หรือดอกไม้ก็ได้ หรือการรักษาศีลของผู้สวดก็ได้

 

สีวะลีจะมหาเถรัง

พระพุทธเจ้า เคยตรัสไว้ประมาณว่า ถ้าพระสีวลีติดตามมาด้วย ไม่ว่าทางที่ไปจะลำบากเพียงใด ก็สบายแน่นอน หากจะให้สรุปง่ายๆ คือเมื่อพระพุทธนิมิตเสด็จมาแล้ว พระสีวลีก็เสด็จตามมาด้วย นัยยะคือสวดบทนี้ก็จะมีลาภ ไม่อดนั่นเอง

 

อะหังวันทามิ ทูระโต

ข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาจากที่ห่างไกล ที่มีนัยยะว่าเรากราบไหว้จากภพภูมิมนุษย์ หรือโลกที่ห่างไกลจากนิพพาน และอาจจะห่างไกลจากสถานศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวง

 

อะหังวันทามิ ธาตุโย

ข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระธาตุทั้งปวง (เชื่อกันว่าพระบรมสารีริกธาตุ หรือพระธาตุ คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ประทานให้เป็นที่ระลึกแก่มนุษย์)

 

อะหังวันทามิ สัพพะโส

ข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาสิ่งทั้งปวง นัยยะคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

 

พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ

เป็นการกล่าวบูชาพระรัตนตรัยที่เชิญมาอีกครั้ง เพื่อเน้นย้ำจิตใจที่แน่วแน่ของผู้สวด

 

จะดีมากถ้าการสวดพระคาถามหาจักรพรรดิในทุกๆ ครั้งนั้น จะนึกถึงคำแปล และนึกถึงภาพพระพุทธเจ้า หรือพระพุทธรูปในนิมิตอยู่เสมอ เพราะสิ่งนี้ถือเป็นพื้นฐานของพุทธานุสติ ยิ่งอยู่กับบทสวดและพระพุทธนิมิตได้มากเท่าไรก็ยิ่งดีเท่านั้น ถือเป็นบุญกุศลอย่างมหาศาลที่เราขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่สวดพระคาถาบทนี้ไว้ที่นี้เลย

 

อ่านเพิ่มเติม : คาถาชินบัญชร คาถาศักดิ์สิทธิ์ของสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

 

อ่านเพิ่มเติม : รู้จัก”พุทธมงคลคาถา” อีกคาถาจากสมเด็จโตที่ควรสวดเป็นประจำทุกวัน

บทความแนะนำ

ชุมนุมเทวดา

“ชุมนุมเทวดา” บทสวดเชิญเหล่าเทวดามาฟังการสวดมนต์ของเรา

ชุมนุมเทวดา บทสวดเชิญเทวดามารับฟังการสวดมนต์ของเรา เพื่อทำให้เรากลายเป็นลูกรักของท่านเหล่านั้น จะทำอะไรก็มีแต่คนช่วยเหลือ

อ่านต่อ »
ดวงพิชัยสงคราม

ยันต์ดวงพิชัยสงคราม ทำแล้วจะช่วยให้ชนะทุกอย่างได้จริงหรือไม่?

ทำความรู้จักยันต์ดวงพิชัยสงคราม ยันต์ที่เชื่อว่าทำแล้วจะมีชัยเหนือทุกสิ่ง มารู้จักกันให้มากขึ้นว่ายันต์นี้คืออะไร ทำแล้วได้ผลจริงหรือเปล่า?

อ่านต่อ »
นะหน้าทอง

เรื่องน่ารู้ “ลงนะหน้าทอง” แบบฉบับไทยมูเตลู

รวมเรื่องน่ารู้ต่างๆ เกี่ยวกับการลงนะหน้าทอง ทั้งวิธีการเลือกสถานที่ลงนะ ข้อห้ามต่างๆ ที่ควรปฏิบัติ และผลลัพธ์ที่ได้จากการลง

อ่านต่อ »

ทริคเสริมมู

ทริคเสริมมู สายมูห้ามพลาด! รวมทริคเด็ดๆ สำหรับผู้ที่อยากเสริมดวงตัวเองให้ปังมากขึ้น มีทั้งแบบเสียเงินและไม่เสียเงิน ถนัดแบบไหนเลือกเอาได้เลย

อ่านต่อ »