รวมคาถาโชคลาภ สวดแล้วมีเงินเข้า ฉบับเว็บไทยมูเตลู

คาถาโชคลาภ 9 บท ที่เลือกมาให้ลองสวดกัน ใครอยากรู้ว่าตัวเองแมตช์กับบทไหน ให้ลองขอหลังสวดดู ถ้าได้ก็แปลว่าบทนั้นแหละ!
คาถาโชคลาภ

คาถาโชคลาภ เป็นหนึ่งในคาถาหรือบทสวดมนต์ยอดฮิตของคนไทยที่มักจะหามาใช้กันอยู่เสมอเพื่อหวังผลทางด้านโภคทรัพย์ ช่วยให้มีเงินทองไหลเข้ามามากขึ้น ช่วยให้ค้าขายรุ่งเรือง มีโชคลาภ เสี่ยงโชคก็มีโอกาสได้เงินจากส่วนนี้ 

 

แต่อย่างหนึ่งที่อยากให้รู้ก็คือ คาถาเหล่านี้หากสวดโดยที่ไม่ได้ทำงานอะไรเลย ก็ไม่มีทางที่จะเกิดผลใดๆ ทั้งสิ้น และทุกคาถาไม่ได้จะถูกกับทุกคน บางคนอาจจะถูกกับคาถาบทหนึ่ง ขณะที่บางคนก็อาจจะถูกกับคาถาอีกบทหนึ่ง ต้องลองพยายามไปสักระยะก่อน ไม่ใช่สวดแค่ 2-3 วันแล้วบอกว่า ไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยแล้วก็เลิกสวดไป แบบนี้ให้สวดอีกกี่บทก็ไม่มีวันเห็นผลเช่นกัน

คาถาโชคลาภ ช่วยให้มีเงินทองไหลมาเทมาได้จริงหรือ?

อย่างที่ได้เกริ่นนำไปแล้วในช่วงต้น คาถาโชคลาภจะบังเกิดผลดีได้ก็ต่อเมื่อมีการทำมาหากินควบคู่กันไปด้วย เพราะคาถาเหล่านี้ไม่ได้ช่วยให้เงินจากฟ้าร่วงลงมาได้ แต่จะช่วยเสริมโอกาส และนำพาสิ่งดีๆ มาให้ อย่าง “คาถาเรียกเงินเรียกทอง” หากตั้งใจดูคำแปลดีๆ จะพบว่าเป็นการขอบารมีของเศรษฐีมาช่วยเรียกทรัพย์ให้กับเรา เพราะเชื่อกันว่าเศรษฐีคือคนที่ขยันทำมาหากินจนร่ำรวยมหาศาล หรืออย่าง “คาถาจินดามณี” ที่เชื่อกันว่าเป็นคาถาที่พระสังข์ใช้เรียกเนื้อหรือเรียกปลา ก็เปรียบเทียบได้กับการที่เราใช้เรียกลูกค้า เป็นต้น

รวมคาถาโชคลาภ ที่ควรสวดเป็นประจำทุกคืนก่อนนอน

คาถาโชคลาภ คาถาเรียกทรัพย์ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค

 

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ

พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ

วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา

วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย

พุทธัสสะ มาณีมามะ พุทธัสสะ สะวาโหม

 

สวดกี่จบ : 3 / 5 / 7 / 9 ตามสะดวก

คาถาเงินล้าน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ

สัมปะจิตฉามิ นาสังสิโม

พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ

พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม

มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุเม

มิเตภาหุหะติ

พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา

วิระทาสี วิระทาสา วิระอิทถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม 

สัมปะติจฉามิ เพ็งๆ พาๆ หาๆ ฤาๆ

 

สวดกี่จบ : 3 / 9 / 108 หรือจำนวนที่ลงท้ายด้วย 9

คาถาโชคลาภ คาถาเรียกทรัพย์ หลวงพ่อรวย วัดตะโก

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ

สัมพุทธชิตา จะสัจจานิ เกรัตสะ พระพุทธชิตา

สัพพโส คุณะวิภา สัมปัจโต นะรุตตะโม

มหาลาภัง สัพพะสิทธิ ภะวันตุ เม 

คาถาเรียกทรัพย์ คาถาบูชาพระสีวลี

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ

สีวะลี จะ มหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห 

ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา

สีวะลี จะ มหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห 

ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา

สีวะลี เถระคุณัง เอตัง โสตถิ ลาภัง ภะวันตุ เม

คาถาจินดามณี หลวงพ่อกวย วัดโฆษิตาราม

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ

ตะมัตถัง ปะกาเสนโต สัตธาอะหะ อิมะอะวิ ตะอุอะมิ มะสะนะโม

จินดามณี สะหะโกฏิ สัตตังเทวานัง มะนุสสะเทวานัง อะมะนุสสะเทวานัง

สะมณีจิตตัง บุตรีจิตตัง อาคัจเฉยหิ ปะริเทวันติ ปิยังมะมะ

มณีจินดาปัญจะทานัง ทาสาโกมัง ทาสีโกมัง ปิลันทัสสะ นะมามิหัง

สัพเพชะนา พะหูชะนา มหาจินดา เอหิพุทธัง

ปิยินซียัง เทวะมานุสสานัง ปิโยนาคะ สุปันนานัง

ปิยินซียัง นะมามิหัง

พุทโธโส ภะคะวา ธัมโมโส ภะคะวา สังโฆโส ภะคะวา

อินทะสะเหน่หา พรหมมะสะเหน่หา อิตถีสะเหน่หา

ราชาเทวี มณีรักขัง ปิยังมะมะ พุทธะสังมิ นะชาลีติ

พระอะระหัง สัพพะลาภัง ประสิทธิเม

คาถานาคบาศ  สำหรับผู้ที่ทำอาชีพค้าขาย

เอหิ พญานาคะสุปัณณานัง พุทโธภะคะวา พุทธังสิทธิชะนาจิตตัง 

ธัมมังสิทธิชะนาจิตตัง สังฆังสิทธิชะนาจิตตัง อิติปิโสภะคะวา 

พุทธมัดใจ โมเรียกมา บ่วงทัพพะนาคา เยติ โอมประสิทธิเม

คาถาโชคลาภ ค้าขายดี หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ

สิทธิพุทธัง กิจจังมะมะ ผู้คนไหลมา นะชาลีติ

สิทธิธัมมัง จิตตังมะมะ ข้าวของไหลมา นะชาลีติ

สิทธิสังฆัง จิตตังมะมะ เงินทองไหลมา นะชาลีติ

ฉิมพลี มหาลาภัง ภะวันตุเม

 

คาถาโชคลาภ พระสังกัจจายน์

กัจจานะจะมหาเถโร พุทโธ ทุธานัง พุทธะตัง พุทธัญจะ พุทธะสุภา สิตัง 

พุทธะตังสะมะนุ ปปัตโต พุทธะโชตัง นะมามิหัง ปิโยเทวะ มะนุสสานัง 

ปิโยพรหม นะมุตตะโม ปิโยนาคะ สุปัน นานัง ปิยินทะริยัง นะมามิหัง 

สพเพชะนา พะหูชะนา ปุริโสชะนา อิถีชะนา ราชาภาคินิ 

จิตตัง อาคัจฉาหิ ปิยังมะมะ

คาถาโชคลาภ คาถาบูชาชูชก

นะทุกขัง นะหิโนทัตถะยิ่งขอได้ ยิ่งเพลิน เพลิน เพลิน เพลิน เอหิจิตตัง ปิยังมะมะ ผู้คนไหลมา ข้าวของไหลมา เงินทองไหลมา นะชาลีติ

 

(ห้ามขึ้นต้นด้วยนะโมตัสสะโดยเด็ดขาด)

 

อ่านเพิ่มเติม : คาถาบูชาพระอรหันต์ 8 ทิศ อีกหนึ่งคาถาที่สวดแล้วช่วยให้มีเงินทองไหลมาเทมา

บทความแนะนำ

ปล่อยปลาหน้าเขียง

ปล่อยปลาหน้าเขียง ทำแล้วดีจริงหรือไม่? บทความนี้มีคำตอบให้!

ปล่อยปลาหน้าเขียงคืออะไร หาซื้อได้จากที่ไหน ปล่อยปลาอะไรถึงจะดี ทำแล้วจะดีจริงหรือไม่ บทความนี้มีทุกคำตอบให้คุณ!

อ่านต่อ »
วัดกลางบางพระ

วัดกลางบางพระ หลวงพ่อสมหวัง จะขออะไรก็สมหวังได้ดั่งใจนึก

ใครหาที่มูอยู่ แนะนำหลวงพ่อสมหวัง วัดกลางบางพระ จ.นครปฐม เดินทางง่าย มูก็ไม่ยาก ทำตามขั้นตอนในบทความนี้ได้เลย

อ่านต่อ »
ทำน้ำมนต์ล้างสิ่งอัปมงคล

วิธีทำน้ำมนต์ชะล้างสิ่งอัปมงคล หลวงพ่อเงิน กตสาโร

ใครที่รู้สึกว่าตัวเองเจอแต่สิ่งไม่ดี สิ่งอัปมงคล ลองทำน้ำมนต์ชะล้างสิ่งอัปมงคลของหลวงพ่อเงิน กตสาโรได้ ตามวิธีการในบทความนี้

อ่านต่อ »