รวมเคล็ดลับและพิธีกรรมต่อชะตาสำหรับคนที่ป่วยหนัก

เคล็ดลับ ต่อดวงชะดา

ใครกำลังหาพิธีสวดมนต์ หรือพิธีกรรมต่อชะตาให้คนในครอบครัว ลองดูในบทความนี้ได้เลย มีทั้งวิธีที่เสียเงินและไม่เสียเงิน เลือกได้ตามความเหมาะสม

 

พิธีกรรมการต่อชะตามีหลากหลายวิธีตามคติความเชื่อ แต่รวมๆ แล้ววัตถุประสงค์ของพิธีนี้ก็เพื่อช่วยเสริมกำลังใจให้ดีขึ้น โดยใช้อำนาจกุศลช่วยหรือขอพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับชะตาชีวิตอายุของมนุษย์ให้ช่วย พิธีกรรมเหล่านี้มีทั้งแบบไม่มีค่าใช้จ่ายหรืออาจจะมีค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย สามารถเลือกทำตามความสะดวก และเลือกตามกำลังของตัวเองได้เลย

 

สิ่งใดๆ ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมจะต้อง “เกิน” บ้างนิดหน่อยเพื่อถือเคล็ดว่า “เกินอายุ” ซึ่งก็เป็นเป้าหมายของการต่ออายุนั่นเอง หากทำการต่ออายุให้บุคคลอื่นๆ ด้วยใจบริสุทธิ์หรือมีเจตนารมณ์ที่ดีเป็นหลัก ก็เชื่อกันว่าจะได้ผลดี เพราะไม่ได้เต็มไปด้วยความโลภ หรือมีการหวังผลเรื่องเงินทองหรือสิ่งอื่นตอบแทนกลับมา

 

แต่เมื่อใดก็ตามที่มีการทำพิธีกรรมโดยหวังเงินทองเป็นหลัก มีการให้ผู้อื่นโอนเงินค่าพิธีกรรมเพื่อทำให้บุคคลที่สาม ส่วนใหญ่แล้วมักไม่สำเร็จเพราะเกิดจากเจตนาที่ไม่ดี และอาจจะเกิดอาถรรพณ์ร้าย ขึด เสนียดจัญไร ธรณีสารเข้าตัว

 

เคล็ดลับ หรือพิธีกรรมสำหรับต่อชะตาให้คนที่ป่วยหนักอยู่ 

เราได้รวบรวมบางส่วนมาให้เลือกทำกันตามความเหมาะสม ดังนี้

 

  1. ปล่อยสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่า เพื่อให้บุญนั้นสนองต่ออายุตนเอง

  2. สวดอิติปิโส (พุทธคุณ) เกินอายุ 1 จบ (ของสายหลวงพ่อจรัญ) 

  3. สวดอิติปิโส 9 จบ หรือกี่จบก็ได้ตามใจชอบ แล้วอธิษฐานขอพุทธคุณช่วยต่ออายุ

  4. สวด “อะสังวิสุโลปุสะพุภะ” 108 จบ แล้วอธิษฐานทุกวัน (วิธีสะเดาะเคราะห์ของตุ๊พ่อมหาสิงห์ วัดพระบาทถ้ำป่าไผ่)

  5. สร้างพระพุทธรูปประจำตัว ขนาดเกินตัวเองถวาย หรือร่วมสร้างก็ได้ แล้วอธิษฐานขอสืบอายุตนเอง (พระพุทธรูปองค์นั้นจะต้องได้ใช้งานจริงคือ นำไปให้คนกราบไหว้สวดมนต์จริงๆ อย่างต่อเนื่อง) 

  6. ใส่บาตรหรือถวายทานกับพระสงฆ์ที่ดี จำนวนเกินอายุตนเองในวันเดียว (ร่วมถวายกับผู้อื่นได้ตามฐานะและความเหมาะสม)

  7. ทำกุศลช่วยคนลำบาก เจ็บไข้ได้ป่วย ฯ ต่ออายุพวกเค้า ผลบุญก็สนองต่ออายุของเรา

  8. สวด”อุณหิสสวิชยสูตร” จะของเถรวาทหรือมหายานก็ได้ เป็นประจำสม่ำเสมอ หรือมีเหตุคับขันก็สวดเยอะๆ แล้วอธิษฐานตามสมควร 

 

บทสวด “อุณหิสสวิชยสูตร” สำหรับพิธีกรรมต่อชะตา

 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

 

อัตถิ อุณหิสสะ วิชะโย ธัมโม โลเก อะนุตตะโร

สัพพะสัตตะหิตัตถายะ ตัง ตวัง คัณหาหิ เทวะเต

ปะริวัชเช ราชะทัณเฑ อะมะนุสเสหิ ปาวะเก

พยัคเฆ นาเค วิเส ภูเต อะกาละมะระเณนะ วา

สัพพัสมา มะระณา มุตโต ฐะเปตวา กาละมาริตัง

ตัสเสวะ อานุภาเวนะ โหตุ เทโว สุขี สะทา

สุทธะสีลัง สะมาทายะ ธัมมัง สุจะริตัง จะเร

ตัสเสวะ อานุภาเวนะ โหตุ เทโว สุขี สะทา

ลิกขิตัง จินติตัง ปูชัง ธาระณัง วาจะนัง คะรุง

ปะเรสัง เทสะนัง สุตวา ตัสสะ อายุ ปะวัฑฒะตีติ