การทำน้ำมนต์ชะล้างสิ่งอัปมงคล ของหลวงพ่อเงิน กตสาโร

ทำน้ำมนต์ล้างสิ่งอัปมงคล

ใครมีรู้สึกว่าตัวเองเจอแต่สิ่งไม่ดี สิ่งอัปมงคล ลองวิธีทำน้ำมนต์ชะล้างสิ่งอัปมงคลของหลวงพ่อเงิน กตสาโรได้ ตามวิธีการในบทความนี้

การทำน้ำมนต์ชะล้างสิ่งอัปมงคลของหลวงพ่อเงิน กตสาโร วัดเกาะแก้ว จ.พิจิตร นี้ สืบมาจากหลวงพ่อเขียน สำนักขุนเณร เพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาทานให้กับศิษยานุศิษย์ หรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสิ่งอัปมงคลทั้งหลายทั้งปวง เช่น ผีสาง คุณไสย หรืออาถรรพ์ใดๆ ที่ติดตัวมาทั้งตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ ใครที่รู้ว่าตัวเองกำลังเจอเรื่องไม่ดีในชีวิตมากจนผิดปกติ ลองใช้วิธีทำน้ำมนต์นี้ดู อาจจะพบว่าชีวิตดีขึ้นได้แบบไม่น่าเชื่อ

การทำน้ำมนต์ชะล้างสิ่งอัปมงคล ต้องเตรียมอะไรบ้าง

การทำน้ำมนต์ตามวิธีของหลวงพ่อเงิน ไม่ใช่เรื่องยากเลย ต่อให้ไม่มีวิชาอาคมอะไร แค่มีจิตบริสุทธิ์ก็เพียงพอแล้ว สำหรับสิ่งที่ใช้ในการทำน้ำพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ มีดังต่อไปนี้

  • สายสิญจน์
  • น้ำสะอาด ถ้ากลัวตัวเองเสกแล้วไม่เข้มขลังมากพอ อาจใช้น้ำมนต์จากวัดต่างๆ ผสมด้วยได้
  • บาตร หรือขันเงินขนาดใหญ่ และพานรอง
  • ดอกไม้อะไรก็ได้ 5 ดอก
  • เทียน 5 เล่ม และธูป 9 ดอก (อย่าลืมที่ปักธูป)
  • กรวยดอกไม้ 5 กรวย

เมื่อเตรียมทุกอย่างครบแล้ว ให้นำน้ำสะอาดผสมน้ำมนต์ หรือใช้น้ำสะอาดเฉยๆ ใส่ลงไปในขันหรือบาตรที่มีพานรอง 

ถ้าที่บ้านหรือคอนโดมีพระประธาน ให้เชิญลงมาตั้งแล้ววางขันพร้อมพานไว้ด้านหน้า ถ้าไม่มีควรหามาสักองค์ (หากมีเหรียญสำหรับทำน้ำมนต์ หรือมีพระกริ่งติดตัว ให้ใส่ลงไปในขันด้วย)

อ่านเพิ่มเติม : เหรียญทำน้ำมนต์คืออะไร หาได้จากที่ไหน หาคำตอบได้ที่นี่

อ่านเพิ่มเติม : พระกริ่งคืออะไร ทำไมถึงสามารถใช้ทำน้ำมนต์ได้ และมีวิธีทำอย่างไร?

จากนั้นให้เอาสายสิญจน์พันตรงพระกร หรือแขนของพระประธาน แล้วเอามาพันกับขันและพานรองให้เรียบร้อย ส่วนดอกไม้ และกรวยดอกไม้ ให้ใส่ไว้ในถาดหรือพานเล็กๆ แยกออกมาอีกส่วนหนึ่ง นั่งสงบจิตสงบใจให้พร้อมสำหรับเตรียมสวดมนต์

บทสวดมนต์สำหรับทำน้ำมนต์ชะล้างสิ่งอัปมงคล

เมื่อตั้งจิตมั่น ไม่วอกแว่กหรือฟุ้งซ่านใดๆ แล้ว ให้กล่าวบทสวดมนต์ดังต่อไปนี้ (ถือธูปไว้ในมือด้วย)

บทนมัสการพระรัตนตรัย

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ

บทบูชาพระรัตนตรัย

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ

อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ

อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ

บทกราบพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ

สุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆังนะมามิ

บทไตรสรณคมน์

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน 

สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

สวากขาโต ภะคะวาตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูฮีติ 

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะ ปุคคะลา 

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

จากนั้นให้ปักธูปลงไปในกระฐาน แล้วให้อธิษฐานกับพระพุทธรูปว่า “ลูกชื่อ นามสกุล ขอตั้งจิตเคารพนบน้อมแด่สมเด็จพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั่วสกลสหาโลกธาตุ พรหมเทพเทวดา ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ได้โปรดเชิญเสด็จทำน้ำพระพุทธมนต์นี้ให้แก่ลูก เพื่อให้ลูกพ้นจากสิ่งอัปมงคล เสนียดจัญไรทั้งด้วยเทอญ”

บทสวดมนต์สำหรับทำน้ำมนต์ชะล้างสิ่งอัปมงคล (ภาค 2)

จากนั้นให้หยิบสายสิญจน์ส่วนที่เหลือมานั่งสวดคาถาดังต่อไปนี้ 

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ 3 จบ

นะ มิโตเยวะ พรหมเมหิ นะระเทวาหิ สัพพะทา นะทันโต สีหะนาทังโย นะทันตัง ตังนะมามิหัง

โม โมหันจะ ทะมะโตสัตเต โมหะชิเต อะการะยิ มหาชาเตธัมมะจารี โมหะชิตังนะมามิหัง

พุท พุชฌิตวา จะตุสัจจานิ พุชฌาเปติ มะหาชะนังพุชฌาเปนตัง สิวัง มัคคัง พุทธะเสฏฐัง นะมามิหัง

ธา ธาติ ราเคจะ โทโสจะ ธาติ โมเห จะปาณนัง ธาตาสะวัง มะหาวี รัง ธาตะกะเลสัง นะมามิหัง

ยะ ยะโณโสสัพพาปาเปหิ ยะโณ สัคคา ปะติฏฐิโต ติเร นิพพานะ สังขาเด ยะขะญานัง นะมามิหัง

ขอบารมีสมเด็จพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ จงเสด็จมาเสกน้ำพระพุทธมนต์ให้เป็นที่พึ่ง ที่ระลึกกำจัดภัยและสิ่งอุบาทว์อัปรีย์เสนียดจัญไรให้แก่ลูกด้วยเถิด

นะระเทวะคุรุง ภะวะปาระคะตัง นะระเทวะปิยัง ภะวะสันติกะรัง

นะระเทวะปะสังสิตะพุทธะวะรัง นะระเทวะสุภัง ปะณะมามิ ชินังฯ

วะระโพธิทุเม ทุมะราชะวะเร สุนิสินนะมะตุยะคุโณ สุคะโต

อะติโฆระตะเร พะหุมาระพะเล สุชินาติ ชิโน ปะณะมามิ ชินังฯ

กะรุณายุตะสีตะมะนัง สุคะตัง วะระญาณะปะภายะตะมัง วิหะตัง

สะนะรามะระโลกะหิตัง อะสะมัง กะรุณานิละยัง ปะณะมามิ ชินังฯ

ปะระทุกขะนุทัง ปะระโภคะกะรัง ปะระโสกะนุทัง ปะระสิทธิกะรัง

ปะระสัตตะหิตายะ ทะเม กุสะลัง ปะระโลกะหิตัง ปะณะมามิ ชินังฯ

นะระมัชฌะสุภัง มะรุมัชฌะ สุภัยยะติมัชฌะสุภัง กุสะเล กุสะลัง

นะระอัตถะกะรัง มะรุอัตถะกะรัง ติภะวัตถะกะรัง ปะณะมามิ ชินังฯ

กะระวีกะสะรัง วะระพรัหมะสะรัง อะติวัคคุสะรัง สะวะนียะสะรัง

วะระพุทธะวะรัง วะระธัมมะวะรัง นะระเทวะหิตัง ปะณะมามิ ชินังฯ

วะระสีสะทะทัง วะระจักขุทะทัง วะระปุตตะทะทัง วะระทาระทะทัง

วะระรัชชะทะทัง วะระสาระทะทัง วะระกามะทะทัง ปะณะมามิ ชินังฯ 

สุปะติฏฐิตะปาทะตะลัง สุคะตัง วะระลักขะณะรัญชิตะปาทะตะลัง

มุทุทีฆะวะฏังคุลิตามพะนะขัน อะติตุงคะนะขัง ปะณะมามิ ชินังฯ

สุวิสุทธะวะรัง สุคะตัง อะมะลัง อะวิสุทธะชะนัสสะ สุโธตะกะรัง

อะติอันธะชะนานะมะนันธะกะรัง ปะริปุณณะปะภัง ปะณะมามิ ชินังฯ

เมื่อสวดคาถาทั้งหมดจบแล้ว แต่เทียนยังดับไม่หมด ให้สวดคาถาอื่นๆ เพิ่มเติมระหว่างรอ เช่น คาถาพาหุง คาถาชินบัญชร หรือคาถาอื่นๆ ตามที่ต้องการ รอจนกว่าธูปและเทียนจะดับจนหมด แล้วค่อยลาน้ำพระพุทธมนต์ไปใช้ด้วยคำกล่าวดังต่อไปนี้

“เสสัง มังคะลัง ยาจามิ ข้าพระพุทธเจ้าขอคืนเศษเหลือน้ำทิพย์อันเป็นมงคลนี้” 

น้ำพระพุทธมนต์ที่ได้ สามารถนำไปอาบน้ำ รดศีรษะ ดื่มเพื่อสะเดาะเคราะห์ หรือรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ก็สุดแล้วแต่ความต้องการ หากใช้ได้ผลดี แนะนำให้ทำบุญแล้วอุทิศบุญถวายหลวงพ่อเงิน กตสาโร และหลวงพ่อเขียน สำนักขุนเณรด้วย ที่ได้มอบวิชาให้เป็นวิทยาทาน