รวมบทสวดมนต์ "อิติปิโส" ทุกแบบ ยิ่งสวดยิ่งดีกับดวงชะตา ทั้งเสริมทั้งป้องกัน!

บทสวดมนต์ อิติปิโส มีวิธีการสวดหลายแบบ รู้หรือไม่แต่ละแบบมีอานุภาพแตกต่างกันไป แบบไหนเป็นอย่างไร เลือกสวดแบบที่ต้องการได้เลย
บทสวดอิติปิโส

บทสวดมนต์ อิติปิโส เป็นบทสวดมนต์ที่ทุกคนคุ้นเคยกันดี เพราะส่วนใหญ่มักจะเคยสวดกันตั้งแต่เด็ก และมักจะต้องสวดเป็นประจำในงานบุญต่างๆ เพราะบทนี้ถือเป็นบทสวดเพื่อสรรเสริญพระรัตนตรัย จึงเชื่อกันว่าใครที่สวดมนต์บทนี้เป็นประจำ ไม่ว่าจะรูปแบบไหน หรือกี่จบก็ตาม ล้วนแต่เป็นสิริมงคลและช่วยเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นได้

บทสวดมนต์ “อิติปิโส” แบบเต็ม-แบบย่อ

ก่อนจะเริ่มบทสวดมนต์อิติปิโส ควรเริ่มจากการสวดบูชาพระรัตนตรัยก่อนทุกครั้ง ได้แก่

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมังนะมัสสามิ (กราบ)

สุปะติปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆะนะมามิ (กราบ)

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

บทสวดมนต์อิติปิโสแบบเต็ม (สวดตามจำนวนจบที่ต้องการ)

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต 

โลกะวิทู อนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก

โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูฮีติ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐปุริสปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย อนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ 

บทสวดอิติปิโสแบบย่อ 

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู

อะนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ 

บทสวดมนต์อิติปิโส ควรสวดกี่จบถึงจะดีที่สุด?

จริงๆ การสวดมนต์ ถึงจะสวดแค่จบเดียวแต่ถ้ามีสมาธิและมีความตั้งใจที่จะสวด ก็ถือว่าเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองมากแล้ว ส่วนใครอยากจะสวดด้วยจำนวนจบที่มากกว่านี้ก็ขึ้นกับศรัทธาและความต้องการ แต่หลักๆ แล้วจะนิยมสวดด้วยตัวเลขดังต่อไปนี้

 • สวด 3 จบ : เพื่อเป็นการสรรเสริญพระรัตนตรัยให้ครบทั้ง 3 ประการ
 • สวด 9 จบ : เพื่อเป็นสิริมงคล ตามความเชื่อเลขมงคลของคนไทย
 • สวดเท่าอายุ : บางคนก็สวดเกินอายุ 1 จบ เชื่อกันว่าเป็นการต่ออายุให้ยืนนานยิ่งขึ้น และเป็นการเสริมดวงชะตาโดยตรง
 • สวด 108 จบ : เพื่อเสริมดวงจากที่ร้ายให้กลับมาเป็นดี

บทสวดมนต์ อิติปิโสถอยหลัง 

เชื่อกันว่าผู้ที่สวดมนต์อิติปิโสถอยหลังเป็นประจำ จะช่วยป้องกันตัวได้เป็นอย่างดี กันได้ทั้งภูติผีปีศาจ คุณไสย และศัตรูที่เป็นคนได้อีกด้วย

ติ วา คะ ภะ โธ พุท นัง สา 

นุส มะ วะ เท ถา สัต ถิ ระ 

สา มะ ทัม สะ ริ ปุ โร ตะ 

นุต อะ ทู วิ กะ โล โต คะ 

สุ โน ปัน สัม ณะ ระ จะ ชา 

วิช โธ พุท สัม มา สัม หัง ระ 

อะ วา คะ ภะ โส ปิ ติ อิ

อ่านเพิ่มเติม : รวมทุกเรื่องที่ควรรู้ เกี่ยวกับการสวด “อิติปิโสถอยหลัง”

บทสวดมนต์ อิติปิโสแปดทิศ

เชื่อกันว่าใครที่สวดบทอิติปิโสแปดทิศเป็นประจำ จะทำให้ศัตรู ภูติผีปีศาจ หรือแม้แต่สัตว์ร้ายไม่สามารถทำอะไรได้เลลย จะเข้าป่าหรือต้องเดินทางไปไหนมาไหนคนเดียวก็ล้วนปลอดภัยทั้งนั้น วิธีการสวดมีดังนี้

 • อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา : สวดป้องกันทิศตะวันออก ใช้สวดเป่าพิษสัตว์ร้ายกัดต่อย
 • ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง : สวดป้องกันทิศตะวันออกเฉียงใต้ ใช้สวดทำน้ำมนต์รักษาอาการเจ็บป่วย
 • ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท : สวดป้องกันทิศใต้ ใช้สวดภาวนากันภูติผีปีศาจ
 • โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ : สวดป้องกันทิศตะวันตกเฉียงใต้ ใช้สวดภาวนากันภูติผีปีศาจเช่นกัน
 • ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ : สวดป้องกันทิศตะวันตก
 • คะ พุท ปัน ทู ทัม วะ คะ : สวดป้องกันทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ใช้สวดป้องกันคุณไสย และป้องกันผีสิง
 • วา โธ โน อะ มะ มะ วา : สวดป้องกันทิศเหนือ ใช้เสกอาวุธต่างๆ เช่น มีดหมอ ข้าวสาร หวาย
 • อะ วิช สุ นุต สา นุส ติ : สวดป้องกันทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้เสกเป่าใส่ตัวเองเพื่อให้แคล้วคลาด

บทสวดมนต์อิติปิโสเรือนเตี้ย หรือคาถามงกุฏพระพุทธเจ้า

คาถานี้สามารถใช้ป้องกันได้แบบครอบจักรวาล กันสิ่งชั่วร้ายก็ได้ เสริมดวงก็ได้ ใช้เป็นเมตตามหาเสน่ห์ก็ได้ หรือจะใช้แก้เคล็ดปีชงด้วยก็ยังได้ แนะนำให้สวด 7 หรือ 9 จบทุกเช้าก่อนออกจากบ้าน

อิติปิโส วิเสเส อิอิเสเส พุทธะนาเม อิอิเมนา พุทธะตังโส อิอิโสตัง พุทธะปิติอิ

บทสวดมนต์อิติปิโสนพคุณ

อีกหนึ่งบทอิติปิโสที่คนไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไร แต่มีความศักดิ์สิทธิ์ไม่แพ้บทอื่นๆ เลย และยังช่วยป้องกันทุกข์ภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบ้านเรือนของเราด้วย ใครที่สมาธิดีๆ ยังสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อีก 108 ประการ

โส ภะคะวา อิติปิ อะระหัง อะระหัง

โส ภะคะวา อิติปิ อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ

โส ภะคะวา อิติปิ อะระหัง วิชชา จะระณะ สัมปันโน

โส ภะคะวา อิติปิ อะระหัง สุคะโต

โส ภะคะวา อิติปิ อะระหัง โลกะวิทู

โส ภะคะวา อิติปิ อะระหัง อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ

โส ภะคะวา อิติปิ อะระหัง สัตถา เทวะมะนุสสานัง

โส ภะคะวา อิติปิ อะระหัง พุทโธ

โส ภะคะวา อิติปิ อะระหัง ภะคะวาติ

วิธีการสวดมนต์บทนี้ มีบันทึกไว้ดังต่อไปนี้

 • สวด 14 จบ : เพื่อป้องกันการเกิดเหตุเภทภัยในบ้าน
 • สวด 9 จบ : เพื่อสะเดาะก้างปลาติดคอ และถอนพิษสัตว์ร้าย
 • สวด 7 จบ : เด็กขี้โรคจะหายเจ็บป่วย และเลี้ยงง่ายขึ้น
 • สวด 3 จบ : หรือสวด 3 คาบ ให้คนรักกิน เพื่อให้คนรักคิดถึงและรักมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม : บทสวด “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” พร้อมทริคขอพรจากเทวดา

อ่านเพิ่มเติม : บทสวด “ชุมนุมเทวดา” เชิญเทวดามาฟังการสวดมนต์ของเรา

บทความแนะนำ

ปล่อยปลาหน้าเขียง

ปล่อยปลาหน้าเขียง ทำแล้วดีจริงหรือไม่? บทความนี้มีคำตอบให้!

ปล่อยปลาหน้าเขียงคืออะไร หาซื้อได้จากที่ไหน ปล่อยปลาอะไรถึงจะดี ทำแล้วจะดีจริงหรือไม่ บทความนี้มีทุกคำตอบให้คุณ!

อ่านต่อ »
วัดกลางบางพระ

วัดกลางบางพระ หลวงพ่อสมหวัง จะขออะไรก็สมหวังได้ดั่งใจนึก

ใครหาที่มูอยู่ แนะนำหลวงพ่อสมหวัง วัดกลางบางพระ จ.นครปฐม เดินทางง่าย มูก็ไม่ยาก ทำตามขั้นตอนในบทความนี้ได้เลย

อ่านต่อ »
ทำน้ำมนต์ล้างสิ่งอัปมงคล

วิธีทำน้ำมนต์ชะล้างสิ่งอัปมงคล หลวงพ่อเงิน กตสาโร

ใครที่รู้สึกว่าตัวเองเจอแต่สิ่งไม่ดี สิ่งอัปมงคล ลองทำน้ำมนต์ชะล้างสิ่งอัปมงคลของหลวงพ่อเงิน กตสาโรได้ ตามวิธีการในบทความนี้

อ่านต่อ »