รู้จัก "พิธีอาบน้ำเพ็ญ" เสริมเสน่ห์ เมตตา ในคืนพระจันทร์เต็มดวงด้วยตัวเอง

อาบแสงจันทร์

รู้จักพิธีอาบน้ำเพ็ญเสริมเสน่ห์ให้ดียิ่งขึ้น พร้อมแนะนำวิธีการทำพิธีนี้ด้วยตัวเองที่บ้าน ทั้งของที่ต้องเตรียมและบทสวดมนต์แบบครบชุด

เชื่อว่าหลายคนคงได้ยินเรื่องการอาบน้ำเพ็ญ หรือการอาบน้ำท่ามกลางแสงจันทร์ ในแง่ของการเสริมเสน่ห์ เสริมมงคล และเสริมเมตตา โดยเฉพาะเหล่าบรรดาหญิงสาวที่จำเป็นต้องพึ่งพาการมูสายนี้เป็นพิเศษ ยิ่งถ้าเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงที่มีความสำคัญ อย่างคืนวันลอยกระทง ก็เชื่อกันว่าจะยิ่งเสริมมากขึ้นแบบยกกำลังเลยด้วย

พิธีอาบน้ำเพ็ญคืออะไร ใครเป็นผู้คิดค้นขึ้นมา?

พิธีอาบน้ำเพ็ญนี้ เป็นพิธีกรรมที่ถูกบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ในหนังสือ “พระราชพิธี 12 เดือน” มีใจความสำคัญว่า ในวันพระจันทร์เต็มดวง ทางศาสนาพราหมณ์จะเรียกกันว่าวันศิวาราตรี ในตอนเช้าเหล่าพราหมณ์จะนำหม้อทองเหลืองทูนไว้เหนือศีรษะเดินไปที่แม่น้ำคงคา แล้วใช้หม้อดังกล่าวตักน้ำมาเสกคาถา แล้วเอาน้ำมาล้างหน้า บ้วนปาก จากนั้นเหล่าพราหมณ์จะลงไปในแม่น้ำคงคาเพื่อดำน้ำ 3 ครั้ง เอาโคลนตมในน้ำมาถูตัวแทนสบู่ เอาน้ำในแม่น้ำคงคาล้างอีกครั้ง เป็นอันเสร็จพิธีชำระล้างบาปที่ได้กระทำมา จากนั้นก็เอาหม้อทองเหลืองตักน้ำอีกครั้ง เอาทูนหัวแล้วเดินกลับเทวสถานไปเพื่อประกอบพิธีกรรมอย่างอื่นต่อ

แต่การอาบน้ำเพ็ญที่พบเห็นกันได้มากในปัจจุบันนี้ เป็นการเอาความพุทธกับความพราหมณ์มาผสมกัน บางที่มีการปลุกเสกวัตถุมงคล บางที่มีการเสกคาถาใส่น้ำที่จะแช่ โดยเฉพาะตามวัดต่างๆ โดยมีกุศโลบายเพื่อให้ลูกศิษย์มีกำลังใจที่ดี และพยายามที่จะทำความดีมากขึ้น เพื่อให้สิริมงคลและเมตตามหาเสน่ห์ต่างๆ อยู่กับตัวเองไปนานๆ

อาบน้ำเพ็ญที่บ้านด้วยตัวเองได้ไหม ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

ในคืนวันเพ็ญที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีเมฆใดๆ มาบัง หากไม่สะดวกเดินทางไปตามวัดต่างๆ ที่มีพิธี คุณก็สามารถอาบน้ำเพ็ญด้วยตัวเองได้ เพียงเตรียมสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้

  1. ตั้งพานขันธ์ 5 ได้แก่ ดอกไม้ขาว 5 ดอก, ธูป 5 ดอก, เทียนขาว 5 เล่มเล็กๆ เงิน 6 บาท 12 บาทหรือ 32 บาท ขึ้นไป มากสุดที่ 108 บาท แต่ถ้าหากเตรียมไม่ทัน หรือไม่สะดวกจริงๆ สามารถใช้ดอกไม้ธรรมดา ธูป 9 ดอก เทียน 2 เล่ม ใส่พานได้
  2. หาบาตรหรือขันน้ำมนต์ขนาดใหญ่หน่อย ใส่น้ำวางไว้กลางแจ้ง โดยที่น้ำในขันจะต้องสะท้อนกับแสงจันทร์ตอนที่คุณนั่งสวดมนต์เพื่อเสกคาถาในน้ำพอดี
  3. ให้เตรียมธูป 9 ดอก, เทียน 2 เล่ม, ดอกไม้ธรรมดาอีก 1 ชุด ไว้จุดไหว้ตอนเริ่มทำพิธี
  4. หาเทียนขี้ผึ้งสีขาวหนักหนึ่งบาทขึ้นไป เอาไว้ปักบาตรสำหรับน้ำมนต์

เมื่อเตรียมทุกอย่างครบแล้ว ก็ให้รอเวลาจนใกล้ๆ จะถึงเที่ยงคืนแล้วค่อยเริ่มทำพิธี ที่ต้องให้เริ่มก่อน เพราะเมื่อเที่ยงคืนแล้วพระจันทร์จะส่องสว่างเต็มที่มากที่สุด เท่ากับคุณจะได้รับพลังงานในช่วงนั้นมากที่สุด แต่ถ้าหากว่าเริ่มทำพิธีตอนเที่ยงคืนตรง แสงจากพระจันทร์จะไม่ได้อยู่ในช่วงพีคสุดแล้ว พลังงานที่คุณจะได้รับก็จะอ่อนลงไปด้วย เพราะฉะนั้นเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเตรียมตัวคือช่วง 23.45 – 23.50 น. (ใครสวดมนต์ได้ช้า ควรเผื่อเวลาเตรียมตัวให้เร็วขึ้นอีกนิด)

พิธีอาบน้ำเพ็ญในคืนพระจันทร์เต็มดวง มีวิธีการอย่างไร?

เมื่อได้เวลาที่ต้องการแล้ว ให้จุดธูประลึกถึงพระรัตนตรัย (พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์) บิดามารดา ครูบาอาจารย์ ครูบาอาจารย์เจ้าของวิชานี้ พระสังฆราชแพ เทวดารักษาตนเอง เทวดาพรหมทั้งปวง แล้วจุดเทียนปักลงไปตรงขอบบาตรหรือขันน้ำมนต์เพื่อให้น้ำตาเทียนไหลลงไปในบาตรหรือขัน

จากนั้นให้ตั้งนะโม 3 จบ พร้อมกับสมาทานศีล 5 ตามนี้

อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธังภะคะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบ)

สะวาขาโต ภะคะวะตาธัมโม ธัมมังนะมัสสามิ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ

ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ

ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ

ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ

ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ

ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ

จากนั้นให้สวดชุมนุมเทวดา เพื่อเชิญเทวดามารับฟังการสวดมนต์ของคุณในวันนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน

สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเปรัฏเฐ จะ คาเม

ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม

ยักขะคันธัพพะนาคา ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระจะนัง สาธะโว เม สุณันตุ ฯ

ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา

ธัมมัสสะวะนะกะโล อะยัมภะทันตา

ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา

จบชุมนุมเทวดาแล้ว ให้ตั้งนะโม 3 จบอีกครั้ง แล้วสวดบทอิติปิโส

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูฮีติ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐปุริสปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย อนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

ระหว่างนี้คุณสามารถสวดคาถาต่างๆ เพิ่มได้ตามที่ต้องการ แล้วปิดท้ายด้วยคาถาเสกน้ำเพ็ญตามกำลังวันที่ทำ

ปุณณะ จันโท วิธานันตะ

วิสุทธิสาวะโก วะโร

พุทโธ สัทธัมมะรังสี

มุนิโน มัตถะเก สุภัง

หากคืนพระจันทร์เพ็ญนั้นเป็นวันอาทิตย์ ต้องสวด 6 รอบ วันจันทร์ 15 รอบ วันอังคาร 8 รอบ วันพุธ 17 รอบ วันพฤหัส 19 รอบ วันศุกร์ 21 รอบ วันเสาร์ 10 รอบ หรือจะสวดตามอายุ หรือ 108 จบไปเลยได้ยิ่งดี

อย่าลืมดูน้ำมนต์ในบาตรหรือขันว่ายังสะท้อนกับแสงจันทร์อยู่มั้ย เทียนยังหยดลงไปในน้ำดีหรือเปล่า เมื่อสวดมนต์ครบแล้ว ให้อธิษฐานในสิ่งที่ตัวเองต้องการ โดยจะต้องเน้นไปที่รัศมีหรือความงามของพระจันทร์ เช่น

  • ขอให้หลังจากนี้มีชีวิตสว่างสดใสเหมือนจันทร์เพ็ญ
  • ขอให้มีเสน่ห์มากมาย มีผู้ชายมารุมล้อมดั่งดวงจันทร์คืนวันเพ็ญ
  • ขอให้รัศมีของพระจันทร์เพ็ญในคืนนี้ มาอยู่ที่จิต ที่ตัว ที่ชะตาของข้าพเจ้า ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าสดใส มีออร่าวิ้งวับทุกเวลา
  • ขอให้ข้าพเจ้าพ้นเคราะห์ร้ายต่างๆ เหมือนดั่งจันทร์เพ็ญที่ไม่มีอะไรบดบังแบบคืนนี้

หลังอธิษฐานเสร็จ ให้มองไปที่น้ำในบาตรหรือขัน ทำสมาธิให้นิ่งๆ แล้วนึกภาพตัวเองมีออร่า หรือรัศมีงดงามในหัว พอได้ที่แล้วให้กลั้นหายใจ ยกน้ำในบาตรหรือในขันเทรดหัวตัวเองไปถึงเท้า

ยังไม่จบเท่านี้ ให้คุณข่มความหนาวสั่นแล้วสวดส่งเทวดากลับก่อนด้วยบท “เทวตาอุยโยชนคาถา” ถึงจะเป็นอันเสร็จพิธี

บทสวด เทวตาอุยโยชนคาถา

ทุกขัปปัตตาจะ นิททุกขา ภะยัปปัตตา จะ นิพภะยา

โสกัปปัตตาจะ นิสโสกา โหนตุ สัพเพปิ ปาณิโน

เอตตาวะตา จะอัมเหหิ สัมภะตัง ปุญญะสัมปะทัง

สัพเพ เทวานุโมทันตุ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา

ทานัง ทะทันตุ สัทธายะ สีลัง รักขันตุ สัพพะทา

ภาวะนาภิระตา โหนตุ คัจฉันตุ เทวะตาคะตา

สัพเพ พุทธา พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญจะ ยัง พะลัง

อะระหันตานัญจะ เตเชนะ รักขัง พันธามิสัพพะโส

ภะวะตุสัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา

สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุเต ฯ

ภะวะตุสัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา

สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุเต ฯ

ภะวะตุสัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา

สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุเต ฯ

อย่าลืมกล่าวคำลาพานขันธ์ 5 “เสสัง มังคลายาจามิ” จากนั้นให้เอาธูปเทียนในพานไปเก็บไว้เพื่อนำไปจุดบูชาพระในตอนเช้า ส่วนเงินในพานให้นำไปทำบุญหยอดตู้บริจาค หรือนำไปซื้อของทำบุญใส่บาตรก็ได้ เพื่อช่วยเสริมชะตาของคุณให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป