ไทยมูเตลู

วัตถุมงคล เครื่องราง

คาถาชินบัญชร คาถาศักดิ์สิทธิ์ของสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

คาถาชินบัญชร

รู้จักคาถาชินบัญชร พร้อมบทสวดฉบับเต็ม ฉบับย่อ และทริคการจำเฉพาะบท สำหรับผู้ที่ต้องการพุทธคุณบางประการ และไม่สามารถจำได้ทั้งหมด

ในบรรดาบทสวดมนต์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของคนไทย หนึ่งในนั้นต้องมี “คาถาชินบัญชร” ของสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสีอยู่แน่นอน เพราะคาถานี้เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ ยิ่งถ้าสวดภาวนาเป็นประจำ นอกจากจะทำให้เกิดสิริมงคลแล้ว ยังช่วยป้องกันภัยต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้นด้วย ถ้าหากว่าใครอยากเริ่มต้นสวดมนต์ แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นจากบทไหน ลองเริ่มที่บทนี้ดูก่อนได้เลย สวดไม่ยากและใช้เวลาไม่นาน

อ่านเพิ่มเติม : รู้จัก”พุทธมงคลคาถา” อีกคาถาจากสมเด็จโตที่ควรสวดเป็นประจำทุกวัน

ก่อนจะมาเป็น “คาถาชินบัญชร” คาถายอดนิยมในทุกวันนี้

มีตำราพม่าระบุไว้ว่า พระคาถาชินบัญชรนี้ มีการกล่าวถึงในคัมภีร์วินยวินิจฉัยว่า คาถานี้ได้รับการแต่งขึ้นโดยพระเถระเชียงใหม่ สมัยของพระเจ้าอโนรธา โดยมีจุดประสงค์เพื่อบูชาดวงดาวพระนพเคราะห์ ซึ่งก็ได้เป็นที่แพร่หลายไปจนถึงพม่า และเมืองลังกา ซึ่งต่อมาสมเด็จโตได้ค้นพบคาถานี้จากคัมภีร์โบราณที่ตกทอดมาจากลังกานั่นเอง จึงได้มีการนำมาดัดแปลงนิดหน่อยเพื่อให้เกิดอานุภาพในการสวดดียิ่งขึ้น และเพื่อให้สวดง่ายขึ้นดังในปัจจุบัน

พระคาถาชินบัญชร ของสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ฉบับเต็ม

ก่อนสวดคาถานี้ ให้ตั้งจิตนึกถึงหลวงปู่โตก่อนทุกครั้ง ตั้งนะโม 3 จบ แล้วค่อยเริ่มสวด

ปุตตะกาโม ละเภปุตตัง   ธะนะกาโม ละเภธะนัง

อัตถิกาเย กายะ ญายะ   เทวานัง ปิยะตัง สุตตะวา

อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ

มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ

ชะยาสะนากะตา พุทธา     เชตวา มารัง สะวาหะนัง

จะตุสัจจาสะภัง ระสัง        เย ปิวิงสุ นะราสะภา

ตัณหังกะราทะโย พุทธา    อัฏฐะวีสะติ นายะกา

สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง     มัตถะเกเต มุนิสสะรา

สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง        พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน

สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง      อุเร สัพพะคุณากะโร

หะทะเย เม อะนุรุทโธ        สารีปุตโต จะทักขิเณ

โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง  โมคคัลลาโน จะ วามะเก

ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง       อาสุง อานันทะ ราหุโล

กัสสะโป จะ มะหานาโม      อุภาสุง วามะโสตะเก

เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง        สุริโย วะ ปะภังกะโร

นิสินโน สิริสัมปันโน          โสภิโต มุนิปุงคะโว

กุมาระกัสสโป เถโร           มะเหสี จิตตะ วาทะโก

โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง     ปะติฏฐาสิคุณากะโร

ปุณโณ อังคุลิมาโร จะ        อุปาลี นันทะ สีวะลี

เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา       นะลาเต ติละกา มะมะ

เสสาสีติ มะหาเถรา            วิชิตา ชินะสาวะกา

เอเตสีติ มะหาเถรา             ชิตะวันโต ชิโนระสา

ชะลันตา สีละเตเชนะ          อังคะมังเคสุ สัณฐิตา

ระตะนัง ปุระโต อาสิ           ทักขิเณ เมตตะ สุตตะกัง

ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ        วาเม อังคุลิมาละกัง

ขันธะโมระปะริตตัญจะ         อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง

อากาเส ฉะทะนัง อาสิ         เสสา ปาการะสัณฐิตา

ชินา นานาวะระสังยุตตา       สัตตัปปาการะ ลังกะตา

วาตะปิตตาทะสัญชาตา        พาหิรัช ฌัตตุปัททะวา

อะเสสา วินะยัง ยันตุ            อะนันตะชินะ เตชะสา

วะสะโต เม สะกิจเจนะ          สะทา สัมพุทธะปัญชะเร

ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ           วิหะรันตัง มะฮี ตะเล

สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ       เต มะหาปุริสาสะภา

อิจเจวะมันโต                     สุคุตโต สุรักโข

ชินานุภาเวนะ                     ชิตุปัททะโว

ธัมมานุภาเวนะ                   ชิตาริสังโฆ

สังฆานุภาเวนะ                   ชิตันตะราโย

สัทธัมมานุภาวะปาลิโต         จะรามิ ชินะ ปัญชะเรติ

เคล็ดไม่ลับ สำหรับการสวดคาถาชินบัญชร

แน่นอนว่าถ้าใครจำคาถาชินบัญชรได้ขึ้นใจ แล้วสวดเป็นประจำทุกวัน จะมีพุทธคุณมากมายที่ปกป้องจากสิ่งไม่ดี มีโชคลาภ เป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง และยังสามารถใช้เสกทำน้ำมนต์ในยามเร่งด่วนได้ด้วย แต่ถ้าหากจำทั้งหมดไม่ได้จริงๆ ลองเลือกจำเป็นบทให้เหมาะสมกับสิ่งที่ตัวเองต้องการก็ได้

หากมีพระสมเด็จอยู่กับตัว ควรภาวนาด้วยบทที่ 3

สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง        พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน

สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง      อุเร สัพพะคุณากะโร

สำหรับผู้ที่เป็นดารา เป็นนักแสดง เป็นอินฟลูเอนเซอร์ เป็นเซลล์ ควรภาวนาด้วยบทที่ 7

กุมาระกัสสโป เถโร           มะเหสี จิตตะ วาทะโก

โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง     ปะติฏฐาสิคุณากะโร

สำหรับผู้ที่ต้องการความแคล้วคลาด ปลอดภัย ควรภาวนาด้วยบทที่ 9

เสสาสีติ มะหาเถรา            วิชิตา ชินะสาวะกา

เอเตสีติ มะหาเถรา             ชิตะวันโต ชิโนระสา

สำหรับผู้ที่ต้องการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ ควรภาวนาด้วยบทที่ 13

อะเสสา วินะยัง ยันตุ            อะนันตะชินะ เตชะสา

วะสะโต เม สะกิจเจนะ          สะทา สัมพุทธะปัญชะเร

สำหรับผู้ที่ต้องการอาารธนาให้พระคุ้มครองแบบรวมๆ ควรภาวนาด้วยบทที่ 14

ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ           วิหะรันตัง มะฮี ตะเล

สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ       เต มะหาปุริสาสะภา

ส่วนใครที่ต้องการสวดคาถานี้แบบย่อๆ เพื่อให้ได้พุทธคุณครบทั้งหมด ให้สวด

ชิ นะ ปัญ ชะ ระ ปะ ริ ตัง มัง รัก ขะ ตุ สัพ พะ ทา (10 จบ)